Naša spoločnosť

Spoločnosť FISOp spol s r.o. vznikla na základe dlhoročných skúseností z oblasti dopravy, prepravy a stavebníctva. Poskytuje kompletné služby zamerané na oblasť vnútroštátnych prepráv, nákladnej dopravy, činnosti a služby zamerané na zemné práce, výstavbu a údržbu komunikácií a ekologické služby.

 • nákladnou dopravou sa zaoberáme od roku 1994
 • práce zabezpečujeme výlučne s vlastnými zamestnancami a mechanizmami, nie subdodávkou.
 • spolupracujeme so železiarňami:
  • * od roku 2000 ako subdodávateľ VSH TRANS
  • * od roku 2001 ako prevádzkovateľ VSH TRANS
  • * od roku 2002 ako prevádzkovateľ VULKMONT a.s.( RMS )
  • * od roku 2012 ako prevádzkovateľ HARSCO
  • * od roku 2013 ako prevádzkovateľ STEELAGE
  • * od roku 2014 ako prevádzkovateľ U.S.STEEL
  • * spolupráca trvá aj naďalej na prevádzkach Granulácia, Halda, Štrkovňa I, Štrkovňa II, Refrako, Koksovňa, Teplá valcovňa, Studená valcovňa, Pozinkovňa a iné.
 • kapacity firmy sa zväčšujú, narastá aj objem vykonávaných prác nie len pre U.S.Steel Košice, s.r.o., ale aj pre iné firmy ako sú INŽINIERSKE STAVBY, DOPRASTAV, STRABAG, SKANSKA, EUROVIA, CESTY SK
 • v priebehu svojej činnosti firma nemala žiadne súdne ani finančné spory, čo je znakom dobrej súdržnosti a kompatibility